Anläggningskötare brandlarm

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små
konsekvenser som möjligt.  Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen
och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Kursinnehåll

  • Brandlarm, kontrolljournal
  • Dekteringsprinciper
  • Anläggningstyper
  • Vad säger försäkringsbolagen
  • Åtgärder vid larm, frånkoppling av sektioner
  • Undvik onödiga larm
  • Checklista för anläggningsskötare
  • Larmorganisation

Utbildningen uppfyller kraven i SBF 110 Regler för brandlarm.

Målgrupp

Utbildningen Anläggningsskötare brandlarm vänder sig till personer som är eller ska bli anläggningsskötare för en brandlarmanläggning, d.v.s. är ansvariga för automatlarm. Det är lämpligt även för verksamhetsledare, arbetsledare och företagsledare som har det formella brandskyddsansvaret att gå denna utbildning. Utbildningen är en färskvara och enligt SBF ska anläggningsskötare genomgå uppdateringsutbildning i sådan omfattning att kunskapsnivån upprätthålls. Uppdateringsutbildning ska genomföras minst vart femte år.

Kursmål

Förstå syftet med automatiska brandlarm. Få kännedom om krav, föreskrifter, regler och anläggningstyper, samt förstå vikten av skötsel och underhåll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men ta med kopia på anläggarintyg samt senaste revisionsbesiktningsprotokoll.

Pris: 3 900 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Stockholm

Rosenlundsgatan 29a
2024-08-27
19 platser kvar
3 900 kr exkl. moms
Rosenlundsgatan 29a
2024-09-17
20 platser kvar
3 900 kr exkl. moms
Rosenlundsgatan 29a
2024-10-09
20 platser kvar
3 900 kr exkl. moms