Heta Arbeten

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat


Kursinnehåll

  • Ansvar
  • Risker
  • Säkerhetsregler
  • Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
  • Kontrollblankett
  • Släckutrustning
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandfarliga varor och Tätskiktsarbete
  • Repetitionsfrågor inför prov
  • Praktik

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför heta arbeten, samt arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av heta arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år, sedan behöver certifikatet förnyas genom att utbildningen genomförs igen. 

Kursmål

Efter utbildningen ska kursdeltagaren vara medveten om de risker som finns samt kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller ett fysiskt (eller digitalt) bevis på sin behörighet – ett certifikat.  

Pris: 2 950 kr exkl. moms

Kommande tillfällen

Stockholm

Rosenlundsgatan 29a
2024-08-19
13 platser kvar
2 950 kr exkl. moms
Rosenlundsgatan 29a
2024-08-26
14 platser kvar
2 950 kr exkl. moms
Rosenlundsgatan 29a
2024-09-02
19 platser kvar
2 950 kr exkl. moms

Hagaberg Södertälje

Hagaberg Folkhögskola
2024-08-28
15 platser kvar
2 950 kr exkl. moms