Föreståndare brandfarlig vara, mindre omfattning

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett krav på dig som är ansvarig för verksamheten att utse en eller flera föreståndare som ska ha så kallad ”erforderlig” kunskap att hantera brandfarliga varor. Mötet med tillsynsmyndigheten ska inte kännas som en belastning utan en tillgång. 

Kursinnehåll

  • Vad säger lagen? 
  • Dina uppgifter som föreståndare 
  • Förutsättningar för en föreståndare att verka 
  • Tillstånd/Förnyat tillstånd 
  • Produkternas egenskaper 
  • Vara trygg med hanteringen 
  • Märkning/Skyltning 
  • Förvaring 
  • Tillsyn, myndigheternas sätt att följa upp

Målgrupp

Ansvariga samt föreståndare för brandfarliga varor i mindre omfattning. 

Kursmål

Att få kunskap för att kunna ta ansvar som föreståndare för brandfarliga varor. Ha kännedom om risker och kunna hantera de brandfarliga produkterna säkert. 

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Pris: 0 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Stockholm

Rosenlundsgatan 29a
2022-10-18
9 platser kvar
3 700 kr exkl. moms

Distans

Distans
2022-11-14
18 platser kvar
4 000 kr exkl. moms
Distans
2022-12-06
19 platser kvar
3 500 kr exkl. moms