Våra kurser

Egenkontroll/SBA brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Ni har ett ansvar här, både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får ni enkla verktyg som hjälper er att sköta brandskyddet i vardagen. 

Brandfarliga varor innebär ökade risker i verksamheten och för vår miljö. Därför finns ett krav på dig som är ansvarig för verksamheten att utse en eller flera föreståndare som ska ha så kallad ”erforderlig” kunskap att hantera brandfarliga varor. Mötet med tillsynsmyndigheten ska inte kännas som en belastning utan en tillgång. 

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-04-13 09:00
Stockholm
4 000 kr exkl. moms

Pris: 2 950 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat


Pris: 2 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-04-17 09:00
Stockholm
2 950 kr exkl. moms

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små
konsekvenser som möjligt.  Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen
och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-04-18 09:00
Stockholm
4 000 kr exkl. moms

Pris: 100 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2023-05-02 09:00
Stockholm
550 kr exkl. moms
/ 2