Våra kurser

Pris: 2 950 kr exkl. moms

Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, t.ex. svetsning, lödning, skärning, takarbeten, m.m. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga, tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat


Pris: 2 950 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-19 08:30
Stockholm
2 950 kr exkl. moms

Pris: 3 900 kr exkl. moms

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små
konsekvenser som möjligt.  Varje byggnad som har ett installerat brandlarm enligt SBF 110 Regler för brandlarm ska ha minst två av anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare som är väl förtrogna med anläggningen
och som har erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Pris: 3 900 kr exkl. moms

Nästa tillfälle
2024-08-27 09:00
Stockholm
3 900 kr exkl. moms

Anläggningsskötare Sprinkler

När stora värden står på spel är ett sprinklersystem det, utan jämförelse, effektivaste sättet att skydda sig mot brand. Rätt dimensionering, korrekt installation och fungerande material är lika nödvändigt här som i andra skyddssystem, och för att säkerställa effektiviteten är det nödvändigt att skötsel och underhåll utförs regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Vår anläggningsskötarutbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att du ska kunna klara av de krav som idag finns på en anläggningsskötare. Efter utbildningen har du fått både en teoretisk och praktisk utbildning om hur du utför kontroller och prov på ett effektivt sätt. Du vet hur du ska agera vid brand, fel och frånkoppling.

Pris: 4 000 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen

Pris: 0 kr exkl. moms

Pris: 0 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen
/ 6